skip to Main Content

Fake News: How To Spot Misinformation

Fake News / Misinformation Here are five tips to help you spot misinformation. Fonte: NPR Leia todo o texto Link: https://www.npr.org/2019/10/29/774541010/fake-news-is-scary-heres-how-to-spot-misinformation?fbclid=IwAR0xfuMP0tSKaju8pfXOrcVhZu9WrIQoYhy4MuWtRwM1nHsOh3nrO5ySJXE Leia outros textos aqui

Leia Mais
Back To Top
Search